Naši sponzoři a podporovatelé

MAS Litomyšlsko
MUDr. Marie Blažková, Chrudim
Alenka a Pepek Dařbujanovi, firma Servisoken, Praha  https://servisoken.cz 
Honza Košňar, Budislav
Milan Horák, Budislav
Olda Mikeš. Litomyšl
Hanka a Bedřich Hlaváčkovi, Litomyšl
Maruška Janypková, Strakov
Milada Vašutová, Ostrava
Lída a Petr Markovi, Praha
SANEDO, Praha
Vašek Kapoun, Lanšperk
DaZ, Praha
ČCE, Proseč u Skutče
Rodinné centrum, Litomyšl
 

Děkujeme!

 

Chcete-li nás podpořit, můžete:

  •  finančním darem - č.ú. 2000215561/2010
  •  účastí na neplacené pracovní brigádě - kolem domu i uvnitř probíhají různé úpravy, strava a nocleh zdarma
  •  dobrovolnictvím

Za spolupráci děkujeme také našim partnerům!

https://szs.webnode.cz/spolecne-detem-o-s-/